Inschrijven

42e Bartjetoernooi op zaterdag 13 april 2019 in Assen
________________________________________
Datum: Zaterdag 13 april 2019

Locatie: Sporthal , Mr. Groen van Pinkstererlaan 100, Assen

Deelname: Jongens, meisjes dames en heren die geboren zijn voor/in 2010

Gewichtsklassen: De judoka’s worden in principe ingedeeld a.h.v. de JBN klasse indeling. De organisatie behoudt zich het recht voor gewichtsklassen/ leeftijdsklassen samen te voegen en/of aan te passen indien daartoe aanleiding is. (bv onvoldoende deelname in een bepaalde klasse).

 Wedstrijdsysteem: Afhankelijk van het aantal deelnemers per klasse: enkelvoudige poule, meervoudige poules met finalepoule (resultaat uit voorronde gaat mee naar finalepoule).
Voor de geboortejaren 2004 en eerder geldt dubbele eliminatie. Poulesysteem bij 5 deelnemers of minder .

Prijzen: Enkelvoudige poulesysteem drie prijzen. Meervoudige poulesysteem 4 prijzen. Alle deelnemers krijgen een herinnering.

Dangraadpunten: Het is mogelijk om DAN-graadpunten te behalen .

Inschrijving: Inschrijven en betalen kan alleen door middel van de  inschrijfbutton te gebruiken (zie hierboven) 

Sluitingsdatum: Inschrijven voor 10 maart 2019 of wanneer het maximum aantal deelnemers van 700 is bereikt.

Kosten: Het inschrijfgeld bedraagt € 10,00 per judoka. 

De inschrijving is pas definitief als een bevestiging van definitieve inschrijving per mail heb ontvangen van de wedstrijdorganisatie.

Bij te laat betalen en inschrijven is deelname aan dit toernooi niet mogelijk!

Deelnemerskaarten: De Deelnemerskaarten met daarbij het tijdschema wordt per mail naar de judoka gestuurd. naar uw contactpersoon toegestuurd.

Ompoulen: Ompoulen kan tot 15 maart 2019. Op de wedstrijddag zelf zijn de kosten  € 5,00 voor het ompoulen. De judoka is zelf verantwoordelijk voor het opgegeven gewicht.

Hoofdjury: Deze is gerechtigd om alle beslissingen te nemen die zij voor een goed verloop van het toernooi nodig achten.

Aansprakelijkheid: De organisatie is niet aansprakelijk voor enig letsel, vermissing of diefstal van eigendommen.
Tribune: Entree € 2,50. Kinderen tot 12 jaar gratis.

Doe mee! Wij zien graag je inschrijving tegemoet.

Met vriendelijke groeten,
Judoschool Cees Veen
wedstrijdorg@judoschoolceesveen.nl