*Bartjetoernooi

41e Bartjetoernooi op zaterdag 14 april 2018 in Assen
________________________________________
Datum: Zaterdag 14 april 2018

Locatie: Sporthal “De Timp”, Thorbeckelaan 2, Assen

Deelname: Jongens, meisjes dames en heren die geboren zijn voor/in 2010

Gewichtsklassen: De judoka’s worden in principe ingedeeld a.h.v. de JBN klasse indeling. De organisatie behoudt zich het recht voor gewichtsklassen/ leeftijdsklassen samen te voegen en/of aan te passen indien daartoe aanleiding is. (bv onvoldoende deelname in een bepaalde klasse).

 Wedstrijdsysteem: Afhankelijk van het aantal deelnemers per klasse: enkelvoudige poule, meervoudige poules met finalepoule (resultaat uit voorronde gaat mee naar finalepoule).
Voor de geboortejaren 2004 en eerder geldt dubbele eliminatie. Poulesysteem bij 5 deelnemers of minder .

Prijzen: Enkelvoudige poulesysteem drie prijzen. Meervoudige poulesysteem 4 prijzen. Alle deelnemers krijgen een herinnering.

Dangraadpunten: Het is mogelijk om dangraadpunten te behalen .

Inschrijving: Inschrijven kan m.b.v. de inschrijfbutton(rechts) of per mail naar wedstrijdorg@judoschoolceesvee.nl met daarin vermelden: NAAM JUDOKA / LEEFTIJD / EXACTE GEWICHT / JBN NUMMER / KLEUR BAND(+SLIP)

Sluitingsdatum: Inschrijven voor 17 Maart 2018 of wanneer het maximum aantal deelnemers van 700 is bereikt.

Kosten: Het inschrijfgeld bedraagt € 9,50 per judoka. Het inschrijfgeld direct overmaken dan wel uiterlijk voor 17 maart 2018 overmaken naar IBAN NL80RABO0191987417 t.n.v. Budovereniging Kataguruma o.v.v. naam judoka en naam toernooi.

De inschrijving is pas definitief als het inschrijfgeld is betaald, pas dan ontvang je een bevestiging van definitieve inschrijving.

Bij te laat betalen en inschrijven is deelname aan dit toernooi niet mogelijk!

Deelnemerskaarten: De Deelnemerskaarten met daarbij het tijdschema wordt per mail naar de judoka gestuurd. naar uw contactpersoon toegestuurd.

Ompoulen: Ompoulen kan tot 17 maart 2018* onder voorbehoud. Op de wedstrijddag zelf zijn de kosten     € 5,00 voor het ompoulen. De judoka is zelf verantwoordelijk voor het opgegeven gewicht.

Hoofdjury: Deze is gerechtigd om alle beslissingen te nemen die zij voor een goed verloop van het toernooi nodig achten.

Aansprakelijkheid: De organisatie is niet aansprakelijk voor enig letsel, vermissing of diefstal van eigendommen.
Tribune: Entree € 2,50. Kinderen tot 12 jaar gratis.

Doe mee! Wij zien graag je inschrijving tegemoet.

Met vriendelijke groeten,
Judoschool Cees Veen
wedstrijdorg@judoschoolceesveen.nl

Geef een reactie