Inschrijven zaterdag

Inschrijven zondag

Op 2/3 februari 2019 organiseert de Stichting Vlaardingse Judo-Vrienden het 39e internationale Judotoernooi Groot Vlaardingen.

Plaats : Sporthal Korhoenlaan. Korhoenlaan 6 te Vlaardingen.

Wedstrijdsysteem : Voor alle categorieën wordt een 1e, 2e en 3e prijs uitgereikt.

Inschrijven : Inschrijven voor 16 december 2018. Inschrijven en betalen kan alleen d.m.v. de inschrijf button te gebruiken, zie hier boven.
Zaterdag 2 feb.  jaargang -10  -12  -18  jongens/meisjes  = zaterdag inschrijf button
Zondag 3 feb. jaargang -15 = zondag inschrijf button

Inschrijfgeld bedraagt € 11,00 per judoka.

De inschrijving is pas definitief als je een bevestiging van inschrijving heb ontvangen van de wedstrijdorganisatie.

Gewichtswijzigingen : Wijziging in het opgegeven gewicht kan tot 15 januari 2019  worden doorgegeven per email naar wedstrijdorg@judoschoolceesveen.nl met daarin vermelden NAAM JUDOKA NIEUW GEWICHT / NAAM TOERNOOI.

Let op! De judoka is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar opgegeven gewicht. Er vindt dan na die datum geen overschrijving van gewichtsklasse meer plaats.
Op het toernooi zelf kan, indien mogelijk, over gepould worden tegen gepast contante betaling van € 3,00!

BIJ TE LAAT BETALEN EN INSCHRIJVEN IS DEELNAME AAN DIT TOERNOOI NIET MOGELIJK.

Deelnemerskaarten : Deze zullen ruim voor de toernooi-datum worden opgestuurd samen met alle exacte gegevens betreffende het toernooi.
Paspoort : Alle deelnemers zullen bij weging worden gecontroleerd op het bezit van een geldig judopaspoort van de J.B.N. met een recent betalingsbewijs.
Weging : Alle deelnemers zullen bij aanvang van de wedstrijden streng worden gewogen. Overschrijding van de opgegeven gewichtsgrens kan uitsluiting ten gevolge hebben. Dus let goed op je opgegeven gewicht.
Wedstrijdpunten : Het is mogelijk behaalde wedstijdpunten ten behoeve van een DAN-examen te laten noteren.
Prijzen : Voor het toernooi ontworpen judokunstwerk.
Tenslotte : Uitgenodigd zijn alle bij de J.B.N. aangesloten sportscholen en verenigingen. Eveneens worden wereldwijd uitnodigingen verstuurd met name aan judobonden van de omringende landen en bekende judocontacten. Voor beide dagen is het aantal inschrijvingen gelimiteerd.

Wil je meedoen, schrijf je snel in, want VOL=VOL. Wij zien graag je inschrijving tegemoet.

Met vriendelijke groeten,
Judoschool Cees Veen
wedstrijdorg@judoschoolceesveen.nl