Inschrijven

INTERNATIONAAL RESIDENTIE JUDOTOERNOOI

9 en 10 NOVEMBER 2019

Plaats : P. Droogleever Fortuynweg 22,Den Haag

Datum : Op zaterdag 9 en zondag 10 november 2019 organiseert Budosportvereniging Lu Gia Jen het Internationaal Residentie Judotoernooi. De inschrijving staat open voor leeftijdsklasse -10 tot en met 21+ die lid zijn van een bij de JBN of bij de EJU/IJF aangesloten vereniging/sportschool.

Dit toernooi is bedoeld voor zeer ervaren wedstrijd judoka’s.

Op zaterdag 9 november 2019 zullen de wedstrijden voor de leeftijdscategorieën -10, -12 en -15 tussen 09.00 en 17.00 uur plaats vinden.
Voor de leeftijdscategorieën -21 jaar en senioren starten de wedstrijden in begin van de avond, om ?? uur.
Geboortejaar Gewichtsklassen (in kg)  
Meisjes 2008-2009 -22 -25 -28 -32 -36 -40 -44 +44
Jongens 2008-2009 -27 -30 -34 -38 -42 -46 -50 +50
Meisjes 2005,2006,2007 -32 -36 -40 -44 -48 -52 -57 -63 +63
Jongens 2005,2006,2007 -34 -38 -42 -46 -50 -55 -60 -66 +66
Dames 1999 t/m 2002 1998 en eerder
-44 -48 -52 -57 -63 -70 -78 +78
Heren 1999 t/m 2002 1998 en eerder
-50 -55 -60 -66 -73 -81 -90 -100 +100 

Zondag 10 november 2019 -> MEETMOMENT -18 JAAR (geboren 2003 2004, 2005) 
Dames 2003,2004,2005 -40 -44 -48 -52 -57 -63 -70 +70

Heren 2003,2004,2005 -46 -50 -55 -60 -66 -73 -81 -90 +90

Verdeling van leeftijds- en gewichtsklassen over beide dagen is hierboven weergegeven.  Indien er in een categorie bij de wedstrijden op zaterdag 9 november 2019 te weinig deelnemers zijn ingeschreven, kan de organisatie overgaan tot het op verantwoorde wijze samenvoegen van categorieën.
Bij het JBN meetmoment op zondag zullen uiteraard geen leeftijds- of gewichtscategorieën worden samengevoegd.

Het tijdschema wordt per mail naar de judoka gestuurd zodra het bekend is. Tevens wordt het tijdschema op de website geplaatst.

Aantal matten: 8 matten

Weging: De weging vindt plaats op de wedstrijddag en is voor elke deelnemer verplicht. De weegschalen zijn geijkt en het aangegeven gewicht is beslissend.
Gewichtswijzigingen: Wijzigingen in opgegeven gewicht kunnen voor 30 oktober 2019 doorgegeven worden per mail naar wedstrijdorg@judoschoolceesveen.nl met daarin vermelden het nieuwe gewicht + naam toernooi.
Een gewichtswijziging nà 30 oktober 2019 kan alleen, indien mogelijk, op de wedstrijddag gewijzigd worden tegen betaling van € 2,00 per judoka.

Uitsluiting: Ingeschreven judoka’s die geen JBN paspoort en geen geldige lidmaatschapskaart kunnen tonen, of waarvan de gegevens uit het paspoort niet overeenkomen met de opgegeven gegevens, worden van deelname uitgesloten. Dus zorg ervoor dat je paspoort volledig is ingevuld.

Danpunten: Voor JBN-leden met een “oranje kaart”, bestaat de mogelijkheid tijdens dit toernooi danpunten te registreren. Geef het aan bij de inschrijving.

Wedstrijdsystemen: Als wedstrijdsysteem in de leeftijdscategorieën -10 en -12 jaar wordt het poulesysteem gehanteerd. Bedoeling is dat alle judoka’s in principe drie wedstrijden kunnen maken.  Alle poules kennen een eigen uitslag met bijbehorende prijsuitreiking.
In de categorie -15 jaar wordt het wedstrijdsysteem met dubbele eliminatie gehanteerd.
In de leeftijdscategorie -21 jaar, alsmede bij de senioren wordt eveneens het poulesysteem gehanteerd, waarbij het de bedoeling is dat alle judoka’s in principe drie wedstrijden kunnen maken.
Indien er in een categorie meerdere poules zijn, plaatsen de nummers 1 en 2 van iedere poule zich voor afsluitende wedstrijden om de podiumprijzen, waarbij het dubbele eliminatiesysteem wordt gehanteerd.
Voor de deelnemers in de leeftijdscategorie -18 jaar (geboren 2003, 2004, 2005) geldt dit toernooi als één van de JBN-meetmomenten /selectie criteria voor deelname aan het internationale traject -18 jaar in 2020.
De wedstrijden worden volgens het systeem van dubbele eliminatie gehouden.

Prijzen: Voor alle categorieën wordt per poule een 1e, 2e en 3e prijs uitgereikt. Indien er sprake is van meerdere poules in een categorie, zijn er twee 3e prijzen beschikbaar.
Verder krijgen alle deelnemers een herinnering uitgereikt.

Inschrijfgeld: Het inschrijfgeld bedraagt € 14,00 per deelnemer. 
Inschrijven en betalen voor 19 oktober 2019, daarna ben je echt te laat.

Inschrijven doe je door middel van de inschrijf button te gebruiken, zie hier boven

Inschrijven voor 19 oktober 2019 daarna niet meer of als het maximale inschrijflimiet is bereikt kan de sluiting eerder zijn.

Deelnemerskaarten: Meer informatie volgt nog

Schade: De wedstrijdorganisatie is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade in welke vorm dan ook.

Accommodatie: Meester P. Droogleever Fortuynweg 22, Den Haag
In de sporthal is tevens een horecavoorziening.

Toegangsprijs: De toegangsprijs voor belangstellenden bedraagt € 3,00 onder voorbehoud, echter tot en met 12 jaar gratis toegang.

Doe mee! Wij zien graag jouw inschrijving tegemoet.

Met vriendelijke groeten,
Judoschool Cees Veen | wedstrijdorg@judoschoolceesveen.nl