*De Friese Masters

11e Friese Masters

Datum Zaterdag 21 april 2018

Locatie Ie-hal van sportcomplex “it Gryn”, Ieleane 1 te Stiens.

Wedstrijdsysteem Dubbele eliminatie, nationaal systeem.
Poule systeem bij 5 deelnemers of minder.

Reglementen De wedstrijd reglementen van de JBN zijn van kracht.

Dangraadpunten Het is mogelijk om behaalde punten ten behoeve van een dan-examen bij te laten schrijven. Voor aanvang van de wedstrijden melden bij de hoofdjury.

Leeftijds- en gewichtsklassen Jongens/heren Gewichtsklassen
2009, 2010 -21 -24 -27 -30 -34 -38 +38
2007, 2008 -24 -27 -30 -34 -38 -42 -46 -50 +50
2004, 2005, 2006 -34 -38 -42 -46 -50 -55 -60 -66 +66
2003, 2002, 2001 -46 -50 -55 -60 -66 -73 -81 -90 +90
2000 en eerder -55 -60 -66 -73 -81 -90 -100 +100

Meisjes/dames Gewichtsklassen
2009, 20108-20 -22 -25 -28 -32 -36 +36
2007, 2008 -25 -28 -32 -36 -40 -44 +44
2004, 2005, 2006 -32 -36 -40 -44 -48 -52 -57 -63 +63
2001, 2002, 2003 -40 -44 -48 -52 -57 -63 -70 +70
2000 en eerder -44 -48 -52 -57 -63 -70 -78 +78

De organisatie behoudt zich het recht voor gewichtsklassen en/of leeftijdsklassen samen te voegen en/of aan te passen indien daartoe aanleiding is (b.v. bij onvoldoende deelname).

Uitgenodigd zijn alle bij de JBN aangesloten sportscholen en verenigingen. Lidmaatschap van de JBN is verplicht. Deelnemers moeten op verzoek een geldig JBN judopaspoort en pas kunnen tonen.

Inschrijven per mail voor 17 maart 2018. (of m.b.v. de inschrijfbutton) Mail adres: wedstrijdorg@judoschoolceesveen.nl met daarin vermelden:
NAAM JUDOKA / GEBOORTEDATUM / JBN NUMMER / KLEUR BAND(+SLIP) / EXACTE GEWICHT
Let op! Na sluitingsdata is bij afmelden retour inschrijfgeld niet mogelijk.

Het inschrijfgeld bedraagt € 9,50 per deelnemer. Inschrijfgeld direct betalen, uiterlijk voor 17 maart 2018 overgemaakt te zijn op IBAN: NL80RABO0191987417 ten name van Budovereniging Kataguruma o.v.v. naam judoka en naam toernooi.
Sluitingsdatum Inschrijven en betalen voor 17 maart 2018. Na 17 maart 2018 is deelname aan dit toernooi niet mogelijk.

Deelnemerskaarten: Deze zullen ruim voor de toernooi-datum worden opgestuurd per mail samen met alle gegevens m.b.t. het toernooi.

Gewichtswijzigingen kunnen worden doorgegeven vóór 1 april 2018 via een e-mail aan wedstrijdorg@judoschoolceesveen.nl met daarin vermelden je naam , naam toernooi het nieuwe exacte gewicht.
Weging Alle deelnemers dienen voor aanvang van de wedstrijden te worden gewogen op het op de deelnemerskaart vermelde tijdstip. De weegschalen zijn geijkt. Een eventueel 2e weging is bindend.

Weegtijden: 1e blok van 8:00 tot 8:30, doorlopende weging vanaf 9:15.

De weging is strikt! Overschrijding van de opgegeven gewichtsgrens kan leiden tot uitsluiting van deelname aan het toernooi. Op de wedstrijddag zelf kan, indien mogelijk, worden overgeschreven naar een andere gewichtsklasse tegen betaling van € 5,=

Toegang De entree bedraagt € 3,00 per persoon, inclusief programma boekje. Kinderen tot 12 jaar gratis entree.
Aansprakelijkheid Deelname is voor eigen risico. De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventueel geleden schade door ongevallen, vermissing of diefstal van eigendommen etc. Laat geen spullen van waarde in de kleedkamers achter!

Doe mee! Wij zien graag je inschrijving tegemoet.

Met vriendelijke groeten,
Judoschool Cees Veen
wedstrijdorg@judoschoolceesveen.nl

 

Geef een reactie