Op zondag 16 december 2018 organiseren Stichting Meerjudo en Judo Yushi voor de 11e keer het Internationale Topjudotoernooi van de Haarlemmermeer.

Zondag 16 december 2018
Op zondag 16 december 2018 zullen de wedstrijden voor de leeftijdscategorieën -12 jaar, -15 jaar, -18 jaar, -21 jaar en senioren plaatsvinden.

Categorie Geboortejaar Gewichtsklassen (-kg)
Jongens (-12) 2007-2008
Meiden (-12) 2007-2008
Jongens (-15) 2004-2005-2006
Meiden (-15) 2004-2005-2006
Jongens (-18) 2003-2002-2001
Meiden (-18) 2003-2002-2001
Heren Topklasse 2000 en eerder
Dames Topklasse 2000 en eerder

Plaats :Sportcomplex Koning Willem Alexander, Bennebroekerweg 800, 2134 AB Hoofddorp (15 minuten t.o.v. Schiphol).

Wedstrijdsysteem
Dubbele eliminatie. Poulesysteem bij 5 deelnemers. Gewichtsklassen met 4 deelnemers of minder zullen vervallen of worden samengevoegd met een andere gewichtsklasse. Dit geldt alleen voor de judoka’s die op zaterdag judoën.

Inschrijven en inschrijfgeld
Inschrijven d.m.v een mail sturen naar wedstrijdorg@judoschoolceesveen.nl, met daarin vermelden NAAM JUDOKA / JBN NUMMER / LEEFTIJD / EXACTE GEWICHT / KLEUR BAND(+SLIP). Inschrijven voor 17 november 2018 en direct betalen.

Het inschrijfgeld bedraagt € 12,50,  per deelnemer, welke direct betalen.
Het inschrijfgeld overmaken naar IBAN NL NL80RABO0191987417 t.n.v. Budovereniging Kataguruma, onder vermelding van de naam judoka en naam toernooi.

Na ontvangst van het inschrijfgeld is de inschrijving pas definitief en je ontvangt pas dan een bevestiging van definitieve inschrijving voor het toernooi. Dus inschrijven = direct betalen.

Gewichtswijzigingen
Gewichtswijzigingen kunnen worden doorgegeven voor 17 november 2018, per mail naar wedstrijdorg@judoschoolceesveen.nl o.v.v. naam judoka, nieuw gewicht en naam toernooi.

Weging
Alle deelnemers worden op de wedstrijd dag gewogen. Bij de weging vindt eveneens controle plaats van het judopaspoort en het betaalbewijs. Elke judoka mag zich twee keer melden bij de weging. Overschrijding van het gewicht heeft direct uitsluiting tot gevolg.
Dus let goed op je gewicht bij inschrijving. De judoka is ZELF verantwoordelijk voor zijn/haar gewicht bij inschrijving.

DAN-punten
Op het Topjudotoernooi is het mogelijk om DAN-punten te behalen.

Aansprakelijkheid
Deelname is op eigen risico. Judo Yushi, Stichting Meerjudo of haar vrijwilligers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk zoals voor blessures, of voor het in ongerede raken van eigendommen tijdens, vooraf of na afloop van het toernooi.

Het is een toernooi waar sterke judoka’s op afkomen.

Met vriendelijke groeten,
Judoschool Cees Veen
wedstrijdorg@judoschoolceesveen.nl